Vernostné zľavy :

Všetci zaregistrovaný užívatelia dostanú automaticky 5% zľavu z hodnoty tovaru.

Vernostné zľavy predstavujú percentuálnu zľavu závislú na výške obratu spotrebiteľa (súčet uhradených objednávok). Táto zľava je aplikovaná pri sumárnom zobrazení objednávky.

Ak vaše objednávky presiahnu 400 EUR tak vaša celková zľava pri ďaľšom nákupe bude 7%.

Ak vaše objednávky presiahnu 1000 EUR tak vaša celková zľava pri ďaľšom nákupe bude 10%.

Ak vaše objednávky presiahnu 2000 EUR tak vaša celková zľava pri ďaľšom nákupe bude 12%.