Ultrafiltrácia

Zoradiť podľa: ceny ↑ ↓    názvu ↑ ↓
[Ultrafiltrácia]
Ultrafiltráciou sa rozumie membránová filtrácia ktorou sa z vody odstraňujú mechanické nečistoty. Vzhľadom k veľkosťi pórov na membráne ultrafiltra, tieto zariadenia odstraňujú z vody zákal, väčšinu vírusov, baktérií, organické a iné látky.