1
Po objednaní a zaplatení prídeme odobrať vodu priamo ku Vám už od 3 dní.
2
Výsledok Vám pošleme do 10 dní od odberu vzorky.
3
Možnosť konzultácie výsledkov s odborníkom + navrhnutie filtrácie.

Odber vody v cene!

komplexný

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.

Vyberte si tento rozbor ak:
 
Potrebujete rozbor pre kolaudáciu
 
Je voda viditeľne závadná (smrad, farba, zakalenie)
 
Chcete zistiť kvalitu vody na pitie alebo pre spotrebiče

 

149 €
128 €
OBĽÚBENÝ

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Absorbancia
Farba
Zákal
Pach
Dusičnany
Dusitany
Železo
CHSK Mn
Mangán
Amónne ióny
pH
Vodivosť (20°C)
Vápnik
Horčík
Vápnik a horčík :  tvrdosť ( mmol/l )
špeciálny

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.
+ ťažké kovy

Vyberte si tento rozbor ak:
 
Potrebujete základný rozbor
 
A navyše
 
Máte zdroj vody v priemyselnej oblasti

 

 
328 €

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.

+
ťažké kovy

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Absorbancia
Farba
Zákal
Pach
Dusičnany
Dusitany
Železo
CHSK Mn
Mangán
Amónne ióny
pH
Vodivosť (20°C)
Vápnik
Horčík
Vápnik a horčík :  tvrdosť ( mmol/l )
+
Hliník
Arzén
Bór
Kadmium
Chróm
Meď
Ortuť
Sodík
Nikel
Olovo
Antimón
Selén
špeciálny

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.
+ pesticídy

Vyberte si tento rozbor ak:
 
Potrebujete základný rozbor
 
A navyše
 
Máte zdroj vody v poľnohospodárskej oblasti

 

 
378 €

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.

+
pesticídy

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Absorbancia
Farba
Zákal
Pach
Dusičnany
Dusitany
Železo
CHSK Mn
Mangán
Amónne ióny
pH
Vodivosť (20°C)
Vápnik
Horčík
Vápnik a horčík :  tvrdosť ( mmol/l )
+
Carbendazim 
2-Hydroxy-terbuthylazin 
Atrazín
Chloridazon, methyl-desphenyl
Dimethachlor 
Dimeténamid vrátane iných izomérových zmes 
Flufenacet 
Metazachlor 
Metolachlor
S-Metolachlor
Chlorsulfuron 
Chlorotoluron 
Desmethyl-isoproturon 
Isoproturon
Linuron 
Nicosulfuron 
Cyproconazole 
Epoxiconazole 
Prochloraz 
Propiconazole 
Tebuconazole 
Azoxystrobin 
Chloridazone 
Ethofumesate 
Lenacil 
Mesotrione
Pendimethalin 
Quinmerac
úplný

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.

Vyberte si tento rozbor ak:
 
Potrebujete rozbor pre hromadné zásobovanie vody
 
Chcete zistiť celkový rozbor svojej vody

 

 
798 €

Rozbor vody
Podľa vyhlášky NV 91/2023 Z.z.

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C 
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C 
Vláknité baktérie
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy 
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón 
Absorbancia  
Farba 
Zákal  
Pach 
Dusitany  
Dusičnany 
Chloridy 
Flouridy  
Sírany  
Bromičnany  
Celkové kyanidy  
Amónne ióny
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
pH
Vodivosť pri 20°C  
Chlorečnany  
Chloritany  
Chuť  
Voľný chlór  
PAU  
Príprava vzorky  
PAU Benzo(a)pyrén  
VOC Benzén  
Príprava vzorky  
VOC 1,2-Dichlóretán 
VOC Chlórbenzén  
VOC Dichlórbenzény  
VOC Trihalometány spolu  
VOC Vinylchlorid  
VOC Tetrachlóretén a Trichlóretén  
VOC 1,1,2,2-Tetrachlóretylén  
Striebro 
Hliník  
Arzén  
Bór  
Vápnik  
Vápnik a horčík  
Horčík 
Kadmium  
Chróm  
Meď  
Železo  
Ortuť  
Mangán  
Sodík 
Nikel 
Olovo 
Antimón 
Selén 
Kyselina brómoctová  
Nástrek halooctové kyseliny
Kyselina dibrómoctová  
Kyselina chlóroctová  
Kyselina dichlóroctová  
Kyselina trichlóroctová  
Kyseliny halooctové suma
Atrazín  
Nástrek pesticídy  
Atrazín, 2-hydroxy-
Atrazin, desethyl- 
Atrazin, desisopropyl- 
Terbuthylazine 
Terbuthylazine, desethyl- 
Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy
Simazín 
Simazine, 2-hydroxy- 
Metamitron 
Metribuzin 
Terbutryn 
Prometryn  
Propazine 
Flufenacet  
Chlorsulfuron  
Nicosulfuron  
Linuron 
Chloridazone 
Chloridazon, methyl-desphenyl-  
Azoxystrobin  
Ethofumesate  
Lenacil  
Mesotrione 
Pendimethalin  
Quinmerac  
Carbendazim  
Cyproconazole  
Epoxiconazole  
Propiconazole  
Tebuconazole  
Metolachlor 
Alachlor  
Dimethachlor  
Metazachlor  
S-Metolachlor
VOC Trichlóretylén  
Nástrek metabolity
Chlorotoluron  
Desmethyl-isoproturon 
Prochloraz  
Celková objemová aktivita alfa  
Celková objemová aktivita beta  
Objemová aktivita Radón 222  
Vyhodnotenie výsledkov SK-CH-TT
Vyhodnotenie výsledkov SK-MB-TT
Zľavový kód:

Ak máte záujem o vykonanie rozboru vody s inými parametrami alebo o urgentný rozbor, kontaktujte nás emailom na obchod@aqualive.sk alebo telefonicky na čísle 0948 129 376. Obratom vám vypracujeme cenovú ponuku.

Produkt bol pridaný do košíka
Prejsť do košíka
Objednávka sa spracováva, počkajte prosím...